Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws rondom SURFconext. Hierbij moet je denken aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:
Je SURFconext-gegevens downloaden
Iedereen een dashboard
Je licentie-collega's aan je buro?
Doe je mee aan de pilot? SURF Videobellen
Nieuwe diensten via SURFconext

Je SURFconext-gegevens downloaden

SURFconext slaat gegevens van gebruikers op, zodat zij eenvoudig en veilig kunnen inloggen bij verschillende (cloud)diensten. Gebruikers kunnen hiermee ook zien waar ze allemaal zijn ingelogd.

Je kon altijd al een omschrijving van deze gegevens bekijken op de SURFconext-profielpagina, maar nu kan je de werkelijk opgeslagen gegevens ook downloaden in json-formaat. Dit kan onderaan de hierboven genoemde pagina. Voor mensen is dit formaat niet heel leesbaar, maar het is wel heel geschikt om digitaal te verwerken.

We vinden deze transparantie belangrijk, en daarnaast kunnen we met deze functionaliteit beter voldoen aan het 'recht op inzage', een van de belangrijke privacyrechten uit de AVG.

Iedereen een dashboard

Het SURFconext-dashboard is op dit moment alleen toegankelijk voor SURFconext-verantwoordelijken en SURFconext-beheerders. Deze rollen worden door de instellingscontactpersoon (ICP) toegekend binnen SURFnet Autorisatie Beheer.

We overwegen om een deel van de gegevens in het SURFconext-dashboard voor iedereen beschikbaar te maken. Zo kan iedereen zien welke diensten er beschikbaar zijn via SURFconext, wat een dienst inhoudt en welke attributen vrijgegeven worden.

Deze functionaliteit maken we graag op korte termijn beschikbaar. We zijn benieuwd naar jullie meningen en suggesties. Vind je het een goede zaak dat iedereen kan zien welke diensten beschikbaar zijn via SURFconext? Zijn er onderdelen waarvan je denkt dat ze niet opengesteld dienen te worden? Vind je dit een heel goed idee, of juist niet? Stuur je ideeën naar Raoul Teeuwen, via raoul.teeuwen@surfnet.nl.

Je licentie-collega's aan je buro?

In hun nieuwsbrief wijzen onze collega's van SURFmarket de licentie-contactpersonen van de bibliotheek van jouw instelling op het SURFconext dashboard en de statistieken die daar te vinden zijn. Het kan dus zijn dat binnenkort je collega aan je buro staat met vragen over het SURFconext-dashboard.

Tip: als je collega's leestoegang wilt geven tot onder andere de statistieken, kan de ICP van je instelling ze de rol 'SURFconextbeheerder' geven in SURFnet Autorisatie Beheer.

Doe je mee aan de pilot? SURF Videobellen


SURF voert een pilot uit met een nieuw platform voor videobellen. Je hebt alleen een browser nodig om deze dienst te gebruiken. Dus geen software of add-ons. Mensen met wie je een gesprek wilt voeren, hoeven niet in te loggen.
Wil je (kosteloos!) meedoen aan de pilot en SURF Videobellen daarvoor beschikbaar stellen aan je collega's? Koppel de dienst dan via het SURFconext-dashboard. En probeer het vooral ook even zelf natuurlijk!

Je vindt de dienst op https://edu.nl/meet

Nieuwe diensten via SURFconext

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard of de website van de leverancier. Let op, voor de meeste diensten is een licentie vereist. Neem dus eerst contact op met de leverancier of support@surfconext.nl.

Pscribe: Pscribe is een e-learning platform voor studenten geneeskunde en farmacie om hun kennis en vaardigheden in het farmacotherapeutisch redeneren te ontwikkelen.
Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard

Edutrainers: Continue ontwikkeling voor iedere onderwijsprofessional. Voor werken en lesgeven in een snel veranderende digitale wereld.
Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard

  • No labels