Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Via deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van het laatste nieuws rondom SURFconext. Hierbij moet je denken aan nieuwe releases van het platform, recent aangesloten diensten, interessante bijeenkomsten en plannen voor de toekomst.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je SURFconext-verantwoordelijke of -beheerder bent, of lid bent van de SURFconext-alertlijst.

In dit nummer:

  1. Klanttevredenheidsonderzoek 2019: help ons SURFconext nog beter te maken
  2. Nieuw in SURFconext Teams: de rol 'eigenaar'
  3. edu.nl: dé URL-shortener voor onderwijs en onderzoek
  4. Blog: het project 'minimalisatie attributen contentdiensten'
  5. Upgrade van ons ticketsysteem en mogelijke Inbox Stress
  6. Nieuwe diensten

Klanttevredenheidsonderzoek 2019: help ons SURFconext nog beter te maken

Deze maand voert het SURFconext-team een klanttevredenheidsonderzoek uit. Na een succesvolle 1e editie in 2016, zijn we erg benieuwd hoe we er 3 jaar later voorstaan. Hoe tevreden zijn jullie (SURFconext-contactpersonen bij instellingen en leveranciers) over het platform? Wat vinden jullie van de support? Hebben jullie voldoende invloed op de roadmap? Deze en meer onderwerpen komen aan de orde. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de dienstverlening verbeteren.

Je ontvangt later vandaag de uitnodiging voor dit online onderzoek. Eind november verschijnen de resultaten. Natuurlijk besteden wij daar in de komende nieuwsbrieven aandacht aan. De uitkomsten zijn voornamelijk voor intern gebruik en worden dus niet breed gecommuniceerd.

Alvast hartelijk dank voor het invullen. Voor vragen kun je contact opnemen met Teun Fransen, via support@surfconext.nl.

Nieuw in SURFconext Teams: de rol 'eigenaar'

Met SURFconext Teams kunnen medewerkers, studenten, docenten en onderzoekers groepen aanmaken en beheren. Deze groepen kunnen gebruikt worden door diensten die op SURFconext zijn aangesloten, bijvoorbeeld om te bepalen welke toegangsrechten gebruikers hebben binnen een dienst.

Het grote voordeel van het beheren van deze groepen binnen SURFconext Teams (in tegenstelling tot binnen de dienst zelf) is dat de groepen hergebruikt kunnen worden. Gebruik je voor je projectteam een wiki én een platform om VM's te beheren? Dankzij SURFconext Teams hoef je maar op 1 plek te beheren wie lid van de groep is; de diensten passen hun toegangsrechten hierop automatisch aan.

Sinds 1 oktober ondersteunt SURFconext Teams een nieuwe rol: eigenaar. Deze heeft dezelfde rechten als de admin, maar is *geen* lid van de groep. Als eigenaar (owner) kun je een Team volledig beheren: je kunt de beschrijving aanpassen, het team al dan niet publiek maken, groepen vanuit je eigen instelling koppelen en natuurlijk andere leden/managers/admins toevoegen en verwijderen. Alleen ben je dus zelf geen lid van het Team.

Voorbeeld
Een medewerker ICT stelt een autorisatieregel in op basis van een team en behoudt daarbij controle over de infrastructuur. De medewerker ICT heeft zelf geen rol in het team of de dienst waar de autorisatie betrekking op heeft, en kan dus eigenaar zijn en het ledenbeheer delegeren aan een collega die manager van het team wordt.

Bekijk nu SURFconext Teams via https://edu.nl/e9n8m.

edu.nl: dé URL-shortener voor onderwijs en onderzoek

SURFdomeinen heeft een nieuwe feature: edu.nl. Met edu.nl kunnen gebruikers verkorte links maken van lange URL’s. Omdat zij met SURFconext moeten inloggen, is edu.nl veiliger dan commerciële alternatieven. edu.nl is kosteloos voor alle bij SURF aangesloten instellingen.
Om gebruikers van je instelling toegang te geven, moet je edu.nl nog wel koppelen aan SURFconext via het SURFconext IdP Dashboard (https://edu.nl/emtta).

Lees meer over edu.nl op https://edu.nl/dqwek

Blog: het project 'minimalisatie attributen contentdiensten'

Contentdiensten die via SURFconext worden aangeboden, bijvoorbeeld voor video of onderzoeksliteratuur, ontvangen in sommige gevallen te veel persoonsgegevens in de vorm van attributen. Het samenwerkingsverband van de Nederlandse universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (UKB), Hogeschoolbibliotheken (SHB) en SURFconext besloten daarom ruim een jaar geleden een project te starten om het aantal gedeelde attributen te verminderen.

Met contentdiensten die dit ter hand hebben genomen zijn we zover dat we een datum hebben afgesproken om persoonsgebonden attributen te schrappen. Dit kunnen we doen zonder dat de gebruikers hun gegevens kwijtraken. Minder en toch hetzelfde, anoniem en bij al je gegevens kunnen. Welke resultaten we inmiddels hebben geboekt lees je in de blog-post, via https://edu.nl/pnhxf.

Upgrade van ons ticketsysteem en mogelijke Inbox Stress

Een ieder van jullie die wel eens een bericht naar support@surfconext.nl stuurt, weet dat er een auto-reply komt met een ticketnummer in het onderwerp. Dit ticketnummer wordt gebruikt gedurende de correspondentie tot we het afsluiten. Het onderwerp van dit automatisch gestuurde antwoord had een voorspelbare opmaak, bijvoorbeeld: '[TICKET (CXT-4242) Ik heb een vraag voor Henny'. We kunnen ons goed voorstellen dat je daar een mailfilter op hebt losgelaten om je 'Inbox Stress' een beetje in toom te houden.

Afgelopen week is ons ticketing systeem bijgewerkt naar een nieuwe versie en hebben we ook iets gedaan aan de opmaak van de verstuurde mails. Het onderwerp wat je nu in de auto-reply te zien krijgt ziet er als volgt uit: '[SURF JIRA] (CXT-4243) En ik heb wéér een vraag voor Henny'. De fijnproevers zien meteen het sluitende haakje wat tot voor kort ontbrak. Het ziet er dus beter uit, al hebben we het daar niet om gedaan.

Als je een mailfilter hebt op support@surfconext.nl die ook iets met het subject doet, is dit hét moment deze aan te passen.

Nieuwe diensten

Een greep uit de diensten die afgelopen maand zijn aangesloten op SURFconext. Zie voor meer informatie het SURFconext Dashboard of de website van de leverancier. Let op, voor de meeste diensten is een licentie vereist. Neem dus eerst contact op met de leverancier of support@surfconext.nl.

edu.nl: Dé URL-shortener voor onderwijs en onderzoek met respect voor privacy.
Meer informatie op het SURFconext IdP Dashboard (https://edu.nl/emtta)

BlueDolphin: Samenwerkingsplatform dat slim gebruik maakt van informatie en kennis op het gebied van de bedrijfsvoering en IT
Meer informatie op het SURFconext IdP Dashboard (https://edu.nl/txgpv)

EduPD: EPD dat naast standaardfunctionaliteiten, een rolverdeling van docent en student biedt, waardoor het optimaal aansluit bij de opleiding en het makkelijk is te implementeren binnen het lesmateriaal.
Meer informatie op het SURFconext IdP Dashboard (https://edu.nl/3kcvt)

  • No labels