Je kunt SURFconext ook gebruiken om samenwerken binnen en buiten je organisatie te vergemakkelijken. Ten eerste kunnen verschillende instellingen die gekoppeld zijn aan SURFconext, samen toegang hebben tot één dienst. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een andere instelling toegang te geven tot jouw instellingportaal. Of je kan met meerdere instellingen één samenwerkingsomgeving opzetten, waarna alle deelnemende instellingen via SURFconext toegang kunnen krijgen.

SURFconext biedt ook een oplossing voor gastgebruik. Soms moet iemand die zelf niet studeert aan, of in dienst is van, een instelling toegang krijgen tot een dienst. Je kunt hier als instelling op verschillende manieren mee omgaan, bijvoorbeeld door een gastaccount vanuit het Identity Managementsysteem van jouw instelling uit te delen, of door gebruik te maken van de oplossing van SURFconext.

Daarnaast kan SURFconext ook onderscheid maken in groepen gebruikers (naast individuele gebruikers). Je hoeft dan niet elke keer per dienst wijzigingen aan te brengen als de samenstelling van de groep verandert. Een groot voordeel hiervan is ook dat je de toegang tot diensten en het delen van bijvoorbeeld bestanden aan een groep kunt toekennen in plaats van aan een individuele gebruiker.

SURFconext zorgt voor centraal groepsmanagement, wat betekent dat je op 1 plek de samenstelling van de groep kunt beheren. Aanpassingen die je voor de groep doorvoert, hebben direct invloed op alle diensten waartoe de groep toegang heeft. Het is zelfs mogelijk om het beheer van groepen bij je organisatie zelf te doen!

Gastgebruik in SURFconext via eduID

Als oplossing voor gastgebruik binnen SURFconext kan eduID worden gebruikt. Gebruikers maken zelf een gastaccount aan via eduID. Vervolgens kunnen zij eduID gebruiken om in te loggen bij diensten die dat toestaan.

Op deze pagina wordt beschreven hoe een gebruiker een eduID kan aanmaken. Voor Service Providers is deze pagina over eduID gasttoegang beschikbaar (in het Engels).

Soorten groepen

Er zijn verschillende soorten groepen. Grofweg kun je het volgende onderscheid maken:

  • structurele groepen
  • ad-hoc-groepen/-samenwerkingsverbanden

Een structurele groep kan bijvoorbeeld zijn: 'alle medewerkers van een bepaalde faculteit'. Structureel betekent dan niet dat de samenstelling van de groep structureel hetzelfde is, maar wel dat de groep zelf structureel bestaat.

Een projectgroep is een voorbeeld van een ad-hoc samenwerkingsverband. Deze groep bestaat gedurende het project en wordt weer opgeheven als het project is afgerond.

SURFconext biedt je mogelijkheden om zelf groepen aan te maken en te beheren. Maar je kunt ook groepen die je al in jouw organisatie hebt, aanbieden bij SURFconext. Binnen SURFconext noemen we dat 'buiten SURFconext beheerde groepen'.

Buiten SURFconext beheerde groepen

Buiten SURFconext beheerde groepen zijn groepen die je binnen jouw organisatie al onderscheidt en beheert in je huidige Identity Provider-systeem. Je kunt deze groepen laten gebruiken door diensten die aan SURFconext gekoppeld zijn.

Enkele voorbeelden zijn:

  • alle eerstejaars studenten
  • alle docenten
  • alle leden van een bepaalde faculteit (studenten + medewerkers)
  • alle deelnemers (studenten, docenten, externen) aan een bepaalde cursus

Als je je groepen aanbiedt aan SURFconext, dan kan SURFconext bij je huidige systemen opvragen welke groepen er zijn, wie in welke groep zit, maar ook in welke groep(en) een bepaalde gebruiker voorkomt.

Als je deze functionaliteit wilt gebruiken, moet je een extra koppeling maken tussen je huidige systemen en SURFconext. Zie hiervoor de pagina Externe group providers.

Als je groepen die je zelf beheert, wilt aanbieden aan SURFconext, vereist dat vaak maatwerk. Wij denken graag met je mee en willen je graag helpen bij het implementeren hiervan. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@surfconext.nl.

Binnen SURFconext beheerde groepen

Je kunt ook via SURFconext groepen aanmaken. In deze groepen kan een willekeurige set van individuele gebruikers van SURFconext zitten. Dit is bijvoorbeeld handig als je met projectgroepen wilt werken waarin mensen zitten van verschillende organisaties. Zo kunnen studenten zelf een groep aanmaken die bestaat uit een aantal (mede)studenten die samen een aantal applicaties willen gebruiken, zoals bijvoorbeeld een wiki. Vervolgens kun je in de wiki instellen dat de groep schrijfrechten heeft, zodat elke student uit de projectgroep een bijdrage kan leveren. Je kunt vervolgens op groepsniveau regelen dat de groep toegang krijgt tot andere diensten die ze wil gebruiken. Het beheer en de samenstelling van de groep blijven dus centraal.

Iedere gebruiker van SURFconext, behalve een gastgebruiker, kan zelf groepen aanmaken. Op de pagina SURFconext Teams lees je hoe deze tool werkt.

Internationaal samenwerken

In het hoger onderwijs en onderzoek bestaan veel samenwerkingsverbanden waarin mensen uit verschillende landen samenwerken. Veel van deze landen hebben ook een eigen federatie (zoals SURFconext). Om samenwerking op internationaal niveau te faciliteren, zijn de meeste onderwijs- en onderzoeksfederaties aangesloten op eduGAIN. Voor jouw instelling betekent dit dat je zonder technische aanpassingen, ook gebruik kunt maken van diensten uit de wereldwijde onderwijs- en onderzoekssector. Lees hier meer over internationaal samenwerken via eduGAIN.

Zie ook best practices Internationaal samenwerken

  • No labels