Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Als een gebruiker wil inloggen bij een dienst via SURFconext wordt deze doorgestuurd naar de loginpagina van zijn organisatie, zodat hij lokaal kan authenticeren. Soms wil de dienst graag weten wie die gebruiker is, zodat hij de dienst kan personaliseren (welkom Jan Jansen) of autorisaties kan uitvoeren (bijvoorbeeld ander aanbod voor student / medewerker). De informatie die de Service Provider hiervoor nodig heeft, noemen we ook wel attributen (of claims in de ADFS-wereld). Deze attributen worden vanuit de organisatie, via SURFconext, aan de Service Provider doorgegeven. Elk attribuut bevat een bepaalde waarde die iets zegt over de gebruiker, bijvoorbeeld een naam of een e-mailadres.

Op je Identity Provider-systeem configureer je welke attributen SURFconext ontvangt van jouw organisatie.

Benodigde attributen

Verschillende diensten gebruiken verschillende attributen, soms ook met een andere attribuutnaam voor een bepaald gegeven. Om problemen voor je gebruiker te voorkomen, configureer je in ieder geval alle hieronderstaande attributen. Deze zijn veel in gebruik bij de verschillende dienstaanbieders. Meestal kunnen die direct uit een corresponderend veld uit je interne directory komen.

Het is belangrijk op te merken dat SURFconext privacybewust is opgezet en dat een service provider alleen die attributen krijgt die die service provider nodig heeft (en dus niet al onderstaande waardes). Ook heeft de SURFconext-verantwoordelijke van de instelling altijd het laatste woord over het koppelen aan een dienst. Als de SURFconext-verantwoordelijke vindt dat een dienst te veel attributen vraagt en daarmee niet voldoet aan de privacy wensen van de instelling, wordt er niet gekoppeld. De door de identity provider ingestelde en attributen blijven in beheer en onder verantwoording van de instelling ongeacht hoeveel en welke je definieert in je identity provider.

AttribuutnaamVoorbeeldwaardeOmschrijvingNoot
urn:mace:dir:attribute-def:uids12489345

De unieke code (gebruikersnaam) waarmee de gebruiker inlogt bij je organisatie

*
urn:mace:terena.org:attribute-def:schacHomeOrganizationuniharderwijk.nlEen unieke identificatie voor deze organisatie, identiek voor alle gebruikers. Dit is in de vorm van een de door de organisatie geregistreerde domeinnaam, meestal het hoofddomein van de instelling.*
urn:mace:dir:attribute-def:displayName

Jan de VriesDe volledige naam van de gebruiker.

urn:mace:dir:attribute-def:cn

Jan de VriesDe volledige naam van de gebruiker, identiek aan displayName, beide zijn door elkaar in gebruik.
urn:mace:dir:attribute-def:givenNameJanVoornaam van de gebruiker.

urn:mace:dir:attribute-def:sn

de VriesAchternaam van de gebruiker, inclusief eventuele tussenvoegsels.
urn:mace:dir:attribute-def:mail

jan.devries@uniharderwijk.nlE-mailadres van de gebruiker.
urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonPrincipalNames12489345@uniharderwijk.nlGlobaal unieke identifier voor een gebruiker. Deze identifier dient globaal uniek gemaakt te worden d.m.v. van het toevoegen van de in schacHomeOrganization gebruikte domeinnaam.
urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonAffiliationemployeeOf de gebruiker 'student' of 'employee' is. Meerdere waarden voor één gebruiker zijn mogelijk, alleen vastgestelde termen toegestaan.

urn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation

employee@uniharderwijk.nlZelfde waarde als eduPersonAffiliation, maar met domeinnaam uit schacHomeOrganization erachter. Beide vormen zijn naast elkaar in gebruik.

Voor uitgebreide documentatie over syntax en semantiek van elk van deze attributen, zie Attributen in SURFconext (NL). Daar vind je ook welke attributen SURFconext nog meer ondersteunt, die nodig kunnen zijn voor specifieke service providers die ze vereisen.

* De attributen met deze noot zijn technisch noodzakelijk voor elke login op SURFconext en inloggen is dan ook onmogelijk als ze niet gezet zijn.

Door in te loggen op de IdP debug pagina van SURFconext kun je valideren of je al deze bovenstaande attributen levert. Indien er iets ontbreekt, of niet conform de juiste syntaxis is, verschijnt er een waarschuwing of foutbericht.

Attributen vrijgeven vanuit je IDM-systeem

Hoe het vrijgeven van attributen precies werkt voor de meest voorkomende Identity Management systemen, kun je lezen in de handleidingen voor ADFS, SimpleSAMLphp en NetIQ Access Manager.

  • No labels