• WeNMR: WeNMR is een Europese virtuele onderzoekscommunity gericht op de vraag of eiwitten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Voor onderzoekers van diverse internationale instellingen vervult SURFconext een belangrijke rol in het makkelijk en veilig toegang krijgen tot tools en applicaties die door WeNMR zijn ontwikkeld.
  • Virtual Campus Hub: De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft het project Virtual Campus Hub (VCH) opgezet. VCH is een gedeelde digitale leer en werkomgeving voor studenten in het vakgebied duurzame energie. Studenten kunnen online colleges volgen, een lab op afstand gebruiken, opdrachten maken en veilig documenten delen. Aan VCH doen universiteiten uit Italie, Denemarken en Zweden mee.
  • REMS-ELIXIR: REMS staat voor Resource Entitlement Management System. Het is een dienst die draait in de federatie van Finland. De dienst kan worden gebruikt om formulieren en workflows te ontwerpen voor het inregelen van autorisatie. Enkele Nederlandse Identity Providers maken succesvol gebruik van de dienst via eduGAIN.
  • No labels