Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). SURFnet richt zich met SURFconext op onderwijs en onderzoek. Enkele mbo-instellingen hebben naast een koppeling met Entree Federatie ook een koppeling met SURFconext, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

Warning

Let op! Dit betreft een

...

Proof of Concept. Instellingen die zowel diensten uit Entree als uit SURFconext gebruiken, kunnen het beste los met beide federaties koppelen.

Proefkoppeling tussen federaties

In het kader van meer samenwerking tussen Entree en SURFconext is er een proefkoppeling tussen beide federaties gemaakt. Deze samenwerking heeft als doel om dienstaanbieders en instellingen in beide federaties op een laagdrempelige wijze met elkaar te kunnen verbinden. Op dit moment kunnen instellingen die zijn aangesloten op SURFconext via deze pilotkoppeling in potentie gebruik maken van een beperkt aantal diensten die gekoppeld zijn aan Entree Federatie.

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte techniek, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties is het daarom raadzaam om vooralsnog een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

SURFnet en Kennisnet zullen in de loop van 2017 en 2018 verder onderzoeken of uitbreiding van de proefkoppeling gewenst is.

...