Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Table of Contents
maxLevel3

Kunnen uitsluitend bepaalde gebruikersgroepen binnen mijn instelling toegang krijgen tot een dienst?

Dat kan. Met de functionaliteit Autorisatieregels in het SURFconext dashboard, kan de SURFconextverantwoordelijke regels aanmaken die specifiek toegang geeft voor bepaalde gebruikers binnen de instelling.

...