Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Dat kan. Met de functionaliteit autorisatieregels Autorisatieregels in het SURFconext dashboard, kan de SURFconextverantwoordelijke regels aanmaken die specifiek toegang geeft voor bepaalde gebruikers binnen de instelling.

...