Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dankzij afspraken die SURFconext met alle deelnemers maakt, zowel Identity Providers als Service Providers, ontstaat het Trust framework wat als basis dienst dient voor vertrouwen binnen SURFconext. Service Providers rekenen erop dat de gebruiker (de 'houder' van de identiteit) behoort tot de doelgroep; studenten, docenten, medewerkers en onderzoekers binnen het onderwijs & onderzoek in Nederland. Daarnaast gaan zij uit van een bepaalde betrouwbaarheid van de identiteiten die worden uitgegeven door Identity Providers. Daarom stelt SURFconext de volgende eisen aan de identiteiten:

...

Info

Definitie van 'Gebruiker' (uit: Bijlage IX SURFconext)

Een natuurlijk persoon die via een Instelling toegang heeft gekregen tot SURFconext. Om toegang te kunnen verkrijgen moet een persoon onder een van de onderstaande categorieën vallen:

1. een aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst bij de Instelling hebben;

2. bij de Instelling ingeschreven staan als student, extraneus, cursist;

3. anderszins in het kader van de taakuitvoering van de Instelling geautoriseerd zijn;

4. behoren tot een groep die in overeenstemming tussen Instelling, Service Provider en SURFnet toegang is verleend tot SURFconext en gelieerd is aan onderwijs en onderzoek in Nederland.

 

Onder categorie 4 worden op dit moment alleen voorinschrijvers toegelaten.  Zie voor meer informatie de pagina Toegang voor voorinschrijvers.