Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Je kunt interne diensten (diensten die alleen voor gebruikers van jouw eigen organisatie beschikbaar moeten zijn) via SURFconext koppelen (bijvoorbeeld roosterapplicaties, cijfersystemen, portals, enzovoort). Deze diensten kunnen dan onderscheid maken in groepen gebruikers. SURFconext kan dit onderscheid in groepen overnemen. Dit wordt al volop in de praktijk gebruikt door Avans Hogeschool. Via onderstaande link zie je hoe en waarvoor Avans groepen gebruikt. Ook zie je een interview met een medewerker van Avans. http://www.surfnetsurf.nl/nl/Samenwerkingsomgeving/SURFconextinnovatie/Pages/AvansHogeschool.aspx.diensten-en-producten/surfconext/surfconext-in-de-praktijk/avans-hogeschool/index.html

Technische handleiding

Op de pagina Group Provider koppelen aan SURFconext kun je lezen hoe je een extra groepskoppeling maakt tussen jouw organisatie en SURFconext.