Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

urn:maceurn:mace:dir:attribute-def:eduPersonScopedAffiliation
urn:oidurn:oid:1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.15
Multiplicitymulti-valued
Data typeUTF8 String of the form affiliation@subdomain (zie onder)
Beschrijving

Beschrijft de relatie tussen de gebruiker en een specifiek (beveiligings) domein van zijn thuisorganisatie. De waarden bestaan uit een relatie en beveiligingsdomein, verbonden met een @-teken, b.v. <affiliation@sub<affiliation@sub.domain.nl>nl>. Op deze manier kan de relatie tussen een gebruiker en het beveiligingsdomain nauwkeurig vastgelegd worden. Zo kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat een gebruiker student is bij de faculteit natuurkunde of een secretaresse werkt voor een bepaalde afdeling van een faculteit.

Het affiliation-gedeelte moet een van de toegestane waarden van het eduPersonAffiliation attribuut zijn (zie boven).

Het domein gedeelte moet een subdomein zijn van de schacHomeOrganization van de gebruiker. Dit subdomein hoeft niet in DNS te bestaan. Als bijvoorbeeld de schacHomeOrganization van de gebruiker uniharderwijk.nl is, kan het domein gedeelte domeindeel van eduPeronScopedAffiliation science.uniharderwijk.nl, physics.science.uniharderwijk.nl, enz. zijn.

Voorbeeldenstudent@physics.uniharderwijk.nl
employee@facilitiesemployee@catering.facilities.uniharderwijk.nl
Opmerkingen
  • Dit attribuut kan gebruikt worden om de faculteit, veld, studie, afdeling waar de gebruiker mee verbonden is te beschrijven.
  • Omdat het attribuut meerwaardig is, kan een gebruiker zowel student bij de ene als medewerker van de andere afdeling zijn.
  • Er is geen gemeenschappelijk register voor geldige subdomeinnamen. employee@cs.uniharderwijk.nl zou kunnen aangeven dat een gebruiker lid is van de academische staff van de informatica faculteit van de Universiteit van Harderwijk, terwijl employee@cs.surfnet.nl een medewerker van de "Community Support" afdeling bij SURFnet zou kunnen zijn. Daarom moet voor de interpretatie van dit attribuut altijd overleg plaatsvinden tussen de SP's (consumerende partij) en de uitgevende IdP's (uitgevende partij).

...