Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Sommige diensten ondersteunen het gebruik van groepen. Zo'n Zo’n dienst kan vervolgens aan SURFconext 2 soorten verzoeken doen:

...

In het geval van het 1e type verzoek bestaat er onderscheid tussen extern beheerde groepen (bijvoorbeeld bij de Identity Provider zelf) en in SURFconext beheerde groepen (SURFconext-teams). Als het een SURFconext-team is, beantwoordt SURFconext het verzoek zelf. Als je de groep binnen jouw organisatie beheert (extern beheerde groep), vraagt SURFconext deze informatie direct op uit het Identity Provider-systeem van jouw organisatie. Dit is mogelijk als er sprake is van een extra koppeling voor groepen, naast de 'standaard' ‘standaard’ SURFconext-koppeling voor individuele gebruikers.

...