Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Heeft jouw instelling gebruikers die hier mogelijk van kunnen profiteren? Vraag het automatisch koppelen voor jouw Identity Provider aan via via SURFconext Dashboard of support@surfconext.nl.