Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor het uitwisselen van groepsinformatie tussen jouw Identity Provider-systeem en Service Providers maakt SURFconext gebruik van het VOOT-protocol, versie 2 (zie http://openvoot.org). VOOT staat voor Virtual Organization Orthogonal Technology. Dit protocol onderscheidt verschillende rollen:

...