Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURFconext kan door jouw instelling worden gebruikt om toegang tot online diensten te verlenen, zonder dat je bij die dienst een geen los account hoeft aan te maken. In plaats daarvan gebruik je het account van je instelling. Deze pagina legt uit hoe je kunt inloggen bij een dienst via SURFconext.

...