Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als je Onegini niet meer gebruikt en je wilt het account graag opzeggen/verwijderen, dan kun je een e-mail sturen naar de helpdesk van Onegini: support@onegini.me. Je hoeft in de e-mail alleen maar aan te geven om welk account het gaat en dat je graag ziet dat het account wordt verwijderd.