Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met Ongini kunnen gebruikers die SURFconext willen gebruiken maar niet verbonden zijn aan een instelling die is aangesloten op SURFconext (bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven die deelnemen aan het onderwijsdomein) toch van de faciliteiten van SURFconext gebruikmaken. Onegini is een manier van inloggen waarbij je als gebruiker je social account (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google) gebruikt. Je hoeft daardoor geen aparte gebruikersnaam en wachtwoord meer te onthouden. Gebruikers die SURFconext willen gebruiken (bijvoorbeeld het bedrijfsleven dat deelneemt aan het onderwijsdomein) maar niet verbonden zijn aan een instelling die is aangesloten op SURFconext kunnen op deze manier van de faciliteiten van SURFconext gebruikmaken.


Table of Contents

Hoe maak je een Onegini account?

...