Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Met Ongini Onegini kunnen gebruikers die SURFconext willen gebruiken maar niet verbonden zijn aan een instelling die is aangesloten op SURFconext (bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven die deelnemen aan het onderwijsdomein) toch van de faciliteiten van SURFconext gebruikmaken. Onegini is een manier van inloggen waarbij je als gebruiker je social account (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google) gebruikt. Je hoeft daardoor geen aparte gebruikersnaam en wachtwoord meer te onthouden.

...