Child pages
 • 3.4 Language

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Gegevens
{}
Wiki Markup
Metadata list
||Id         | 3.4 |
||Naam (nl)     | _Taal_ |
||Naam (en)     | *Language* |
|| V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [string] |
||SPM        | 100 | 
||Coderingsstandaard | [ISO 639-1] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
{metadata-list}
Definitie

Taal van deze metadata-instantie. Dit is de taal die voor alle tekstreeksen in deze metadata-instantie wordt gebruikt, tenzij een andere taal wordt aangegeven. Als een waarde voor dit data-element ontbreekt, dan is er geen defaultwaarde voor TaalTekenReeks-waarden.

...