Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Gegevens
Metadata list
||Id         | 9.2 |
||Naam (nl)     | _Taxonpad_ |
||Naam (en)     | *Taxon Path* |
|| V / A / O / X / B | {color:orange}*B*{color} ||
||Cardinaliteit   | n (15) |
||Datatype      | {color:silver}container{color} |
|| Volgorde | ongeordend ||
Definitie

Container element voor subelementen die de relevante waardes uit een taxonomie bevatten.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/classification/TaxonPath
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Opmerkingen

Door dit container-element vaker voor te laten komen is het mogelijk om meer dan één vertakking van een hiërarchische taxonomie in de metadata op te nemen.

In de Nederlandse situatie wordt aanbevolen meer taxonpaden te gebruiken indien nodig (bijvoorbeeld bij classificatie volgens de Competentiegerichte Kwalificatiestructuur). Applicaties MOETEN hier op een nette manier mee om kunnen gaan.

Aanbevolen wordt om alle taxonpaden die nodig zijn binnen één classificatie ook onder dezelfde instantie van <purpose> (het veld 9.1 Doel) te laten vallen.

Applicaties die zich richten op de internationale standaard MOGEN bij het overschrijden van het SPM (dus bij meer dan 15) de resterende instanties van taxonpad afkappen.

Note

In de praktijk is in sommige gevallen gebleken dat de laagste toegestane bovengrens voor de cardinaliteit van 15 (SPM) hier best wel weinig is. Implementaties ZOUDEN dan ook voor dit veld de bovengrens zo hoog mogelijk te stellen.

Businessrules
Note
titleLet op!

Voor iedere nieuwe classificatie die er op de Vocabulaire Bank wordt geregistreerd, MOET er een nieuwe business rule worden opgesteld.

Opmerkingen
Note
titleHoofdlettergebruik in elementnaam

Let op het verschil in casing van de elementnaam tussen de twee bindings: IEEE-LOM v1.0 gebruikt hier camelCase en IMS-MD v1.2.4 lowercase.

Voorbeelden
Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
 <taxonPath>
  <source>
    <string language="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </string>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <string language="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
     </string>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonPath>
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <taxonpath>
  <source>
    <langstring xml:lang="x-none">
http://vocabulairebank.edustandaard.nl/linkeddata/EduStandaard/vdex_classification_kerndoelen_po_04-2006.xml.vdex
    </langstring>
  </source>
  <taxon>
    <id>9</id>
    <entry>
     <langstring xml:lang="x-none">
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
     </langstring>
    </entry>
  </taxon>
 </taxonpath>
(...)