Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Algemeen: per wanneer en voor welke SPs wil de instelling SURFsecureID afnemen, voor welke gebruikers en met welke middelen (SMS, Tiqr, YubiKey)
  • Organisatorisch: hoe wil de instelling het uitgifteproces van authenticatiemiddelen organiseren? Welke personen worden verantwoordelijk voor het uitgifteproces, hoe is de support voor eindgebruikers georganiseerd etc. Met wie kunnen we contact opnemen als er onderhoud gepleegd wordt of als er een verstoring is?
  • Technisch: welke tokens wil de instelling gaan gebruiken (zie de overwegingen over SMS als token)? RA locaties gebruiken? Ondersteunen van meerdere tokens? Email verificatie in het registratieproces aan of uit?

...