Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het proces waarin een fysieke persoon gelinkt wordt aan zijn digitale identiteit en zijn authenticatiemiddel is cruciaal om misbruik en identiteitsfraude tegen te gaan. SURFconext Sterke Authenticatie  SURFsecureID is daarom zo ontworpen dat een token met zekerheid gekoppeld wordt aan de identiteit van de juiste gebruiker.

...