Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2017

Utrecht, 3 oktober 2017

Workshop 'Working on data stewardship? Meet your peers!'

Networking meeting for colleagues working in the new data professions.


Utrecht, 22 juni 2017

Verdiepingsmiddag FAIR data

Verslag en presentaties op de LCRDM-website

2016

Wageningen, 1 december 2016

Seminar 'The Making of Research Data Management Policy'

Seminar over de ontwikkeling van Research Data Management (RDM) beleid.

Sessies:

  1. Stand van zaken RDM-beleid
  2. Hoe moet RDM-beleidsvorming inhaken op de Amsterdam Call for Action on Open Science
  3. Drijfveren en behoeften van onderzoekers.

2015

Utrecht, 17 september 2015

Themasessie UKB-werkgroep Research Data voor UKB-directeuren

2014

Rotterdam, 2 december 2014

Seminar 'Research Data Ownership'

2013

Ede, 10 september 2014

Landelijke Bijeenkomst Datamanagement

2012

Maastricht, 3 en 4 april 2014

Masterclass Research Data Management in Nederland

SURFacademy-masterclass, georganiseerd in samenwerking met de UKB en de SIG Research Data, stond geheel in het teken van good practices van het beheer van onderzoeksdata. 

...