Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

In de breakout sessie data services en tools wordt voor u op een rijtje gezet welke diensten er momenteel bestaan in Nederland met betrekking tot datamanagement. Centraal staat daarbij: ‘met welke vraag kunnen (welke) onderzoekers bij welke partij terecht?’

3TU.Datacentrum, DANS, SURFsara en de UU, als gebruiker van de tool DVN (dataverse network), zullen u deze diensten schetsen en met u de discussie aangaan op welke manier het datamanagement landschap het beste onder de aandacht kan worden gebracht bij onderzoekers, zodat de vragen van de onderzoekers (en/of hun instellingen) zo efficiënt mogelijk worden gekoppeld aan de beschikbare tools en services.

...