Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hieronder staan de resultaten van de verschillende subgroepen van de UKB werkgroep Datamanagement. Na afloop van de Masterclass zullen hier ook de gegeven presentaties, de resultaten van de break-out sessies en verslagen te vinden zijn.

 

Resultaten van de subgroepen:

 

Resultaten Break-out sessies