Child pages
  • Sessie 2: Naar meer afstemming in datamanagementbeleid

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bij veel kennisinstellingen in Nederland (en elders) wordt momenteel gewerkt aan het opstellen en inrichten van een datamanagementbeleid. Aanleiding hiervoor zijn:

  1. Het landelijke debat over wetenschappelijke integriteit, ingegeven door fraudezaken met onderzoeksdata
  2.  Aanvullend beleid van onderzoeksfinanciers die in toenemende mate als voorwaarde voor subsidieverstrekking stellen dat onderzoeksdata van publicaties waar mogelijk voor hergebruik beschikbaar worden gesteld
  3.  De sterke toename van onderzoeksdata door technologische ontwikkelingen en de groeiende vraag vanuit de wetenschap en samenleving over het gebruik van onderzoeksdata (bijvoorbeeld big data).

...