Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • SSH keys die gebruikers invoeren in COmanage zijn nu ook in de SAML-attributen beschikbaar
  • Koppeling naar Google opegschoondopgeschoond
  • de LdapFixedProvisioner genereert nu een ldapstructuur met posixAccount en posixGroup die bruikbaar is voor linuxsystemen
  • Inlog en consent is gerepareerd voor gebruikers met lange attributen
  • SAML metadata voor het platform is geschikt gemaakt voor eduGAIN (CWI wil dit o.a. 23 mei testen met een partner in Italië)
  • de SCZ is nu beschikbaar in eduGAIN, zodat buitenlandse IdPs kunnen aansluiten
  • Automatische builds zijn ingericht; zie https://travis-ci.org/SURFscz/SCZ-deploy/branches voor de laatste stand van zaken

...