Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
Column
width50%
Wiki Markup


h1. Document information

| *Title:* \\
*Subject:* \\
*Moderator:* \\
*Version:* \\
*Date published:* \\
*Excerpt*:{excerpt} Write an excerpt here {excerpt}\\
\\
(Optional information) \\
*Type:* \\
*Format:* \\
*Identifier:* \\
*Language:* \\
*Rights:* \\
*Tags:* {page-info:labels}\\ |

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

Image Modified PDF

 

 

 

 

 

Abstract

The abstract describes what the application profile is about. It should contain a problem definition, the standards described by the application profile and the goal of the application profile.

...

In de huidige richtlijn is gekozen om een minimale set van 7 velden van de IEEE LOM verplicht te stellen en het gebruik van 19 velden aan te bevelen. Dit lijkt op het eerste gezicht omvangrijk, maar is slechts een basisset om leerobjecten1 te beschrijven. Een blik op de totale IEEE LOM standaard maakt snel duidelijk er veel metadata voor leermaterialen zinvol is. Niets staat partijen in het onderwijs (ontwikkelaars en leveranciers van leermaterialen, educatieve instellingen, uitgeverijen, etc.) in de weg om ervoor te kiezen om voor hun eigen gebruik het aantal velden uit te breiden met meer velden. Uitbreiding kan nuttig zijn in sommige omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een onderwijsinstelling die zelf een uitgebreide ontologie heeft gemaakt om leerobjecten te structureren..
In de LORElom specificatieSpecificatie staan de 7 verplichte velden en 19 aanbevolen velden met hun definitie en eventuele vocabulaires.

...