Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Info
titleWelkom

Op deze wiki verzamelen we praktische informatie over het SURFnetwerk voor op SURFnet aangesloten instellingen.

  • Via de ingang 'usecase' kiest u de voor uw instelling relevante gebruikersvragen.
  • Onder 'documentatie netwerk' staat technische beschrijvingen, handleidingen,etc
  • Kijk voor actueel overizcht van gebruik van uw netwerkdiensten op SURFnet NetwerkDashboard (beta omgeving)

Op deze wiki verzamelen we praktische informatie over het SURFnetwerk voor op SURFnet aangesloten instellingen.

...