Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Gebruikersinformatie van de Identiteitsprovider of IdP aan de dienstverlener over te dragen
  • Toegang te geven krijgen tot een account bij de dienstverlener
  • Specifieke diensten toe te staan bij de dienstverlener

...