Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

SURFsecureID ondersteunt het gebruik van YubiKey-hardware tokens.  


Warning

Yubikeys die "Yubico OTP" ondersteunen zijn geschikt voor gebruik binnen SURFsecureID. Merk op dat er ook Yubikeys te koop zijn die enkel FIDO2 als protocol ondersteunen. Deze (meestal) blauwe keys zijn niet geschikt voor SURFsecureID.


De volgende type YubiKey-tokens zijn geschikt voor SURFsecureID. Merk op dat sommige versies niet meer verkrijgbaar zijn.

...