Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

In de categorie Educatief staan de onderwijstechnische en pedagogisch-didactische kenmerken van het leerobject.

Metadata report
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
Page,V / A / O / X / B,Cardinaliteit,Datatype,SPM,Coderingsstandaard,Volgorde
label/lom/educational

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0
(...)
<educational>
 <interactivityType>(...)</interactivityType>
 <learningResourceType>(...)</learningResourceType>
 <interactivityLevel>(...)</interactivityLevel>
 <semanticDensity>(...)</semanticDensity>
 <intendedEndUserRole>(...)</intendedEndUserRole>
 <context>(...)</context>
 <typicalAgeRange>(...)</typicalAgeRange>
 <difficulty>(...)</difficulty>
 <typicalLearningTime>(...)</typicalLearningTime>
 <description>(...)</description>
 <language>(...)</language>
</educational>
(...)

...