Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Scan de QR code met een andere scanner app, bijvoorbeeld deze of deze. Ook de camera app kan vaak QR codes scannen. Als het om een tiqr QR code gaat, zal je telefoon vragen de tiqr app te openen.
  • Beweeg de camera naar het scherm met de QR code toe en er weer vanaf. Soms heeft de camera moeite met focussen, en het heen en weer bewegen helpt daarbij.

...