Child pages
  • 2014-07-11

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

http://www.redhat.com/products/jbossenterprisemiddleware/fuse/

 AP: SURFnet gaat onderzoeken hoe we zo'n transformatielaag kunnen ontwikkelen/ aanbieden.

Osiris

Hs Leiden en EUR willen data vanuit Osiris gebruiken. Gaan de webservices van Osiris deze data direct beschikbaar stellen of moeten er een laag tussen gezet worden? Vanuit welke interface worden de API-keys beschikbaar gesteld? Deze vraag voorleggen aan Paul  van der Lee van CACI.

AP: SN neemt contact op met CACI

 Website

De voorbeeldimplementatie, white-label app en libraries worden gepubliceerd op een nieuw te ontwikkelen website (openonderwijsapi.nl). Deze website geeft informatie over de resultaten van ons project, de doelgroep is twee-ledig: data-aanbieders, onwtikkelaars die data willen gebruiken voor (mobiele) clients.

...