Child pages
  • 2014-07-11

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Open Onderwijsdata Google Hangout sessie 11 juli 2014

 


Aanwezig

Tom Kuipers (UvA)

...

Bij de UvA/ HvA is een proof of concept API + app ontwikkelt op basis van de libraries/ API van het project. Hij Tom geeft aan dat de projectresultaten goed voldoen. De uitdaging ligt bij organisatie, zoals aanbieders van data op een generieke manier laten werken.

...

Er is behoefte aan een centrale transformatielaag, die helpt bij het omschrijven, koppelen en publiceren van data en identities van de verschillende instellingen naar de afgeproken standaarden, saml en oauth. Voorbeelden:

http://apigee.com

http://wso2.com/

http://www.mulesoft.org/

http://www.redhat.com/products/jbossenterprisemiddleware/fuse/

AP: SURFnet gaat onderzoeken hoe we zo'n transformatielaag kunnen ontwikkelen/ aanbieden.

...

AP: SN neemt contact op met CACI

 
Website

De voorbeeldimplementatie, white-label app en libraries worden gepubliceerd op een nieuw te ontwikkelen website (openonderwijsapi.nl). Deze website geeft informatie over de resultaten van ons project, de doelgroep is twee-ledig: data-aanbieders, onwtikkelaars die data willen gebruiken voor (mobiele) clients.

 
Workshop

Er wordt een in het najaar een workshop georganiseerd. Voor ontwikkelaars, of juist voor mensen die dit aanbieden, dus voor een breder publiek.


Volgende bijeenkomst

Eind september komen we opnieuw bij elkaar om de laatste stand van zaken te bespreken.