Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). SURFnet richt zich met SURFconext op onderwijs en onderzoek. Enkele De meeste mbo-instellingen hebben naast een koppeling met Entree Federatie ook een koppeling met SURFconext, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

...

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte techniekstandaard, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties is het daarom noodzakelijk om een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

SURFnet en Kennisnet zullen in de loop van 2017 en 2018 verder onderzoeken of uitbreiding van het onderhouden of eventueel uitbreiden van de proefkoppeling gewenst is.

...