Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kennisnet biedt met Entree een federatie aan voor het primair -onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). SURFnet richt zich met SURFconext op onderwijs en het MBO. Voor enkele MBOonderzoek. Enkele mbo-instellingen geldt dat zij hebben naast een koppeling met Entree Federatie , ook een koppeling met SURFconext hebben, omdat zij diensten uit beide federaties wensen te gebruiken.

...

Proefkoppeling tussen federaties

Om het voor deze MBO's makkelijker te maken, hebben Kennisnet en SURFnet een proefkoppeling gemaakt tussen de twee federaties, voor toegang tot Entree-diensten vanuit SURFconext. Hierdoor In het kader van meer samenwerking tussen Entree en SURFconext is er een proefkoppeling tussen beide federaties gemaakt. Deze samenwerking heeft als doel om dienstaanbieders en instellingen in beide federaties op een laagdrempelige wijze met elkaar te kunnen verbinden. Op dit moment kunnen instellingen die zijn aangesloten op SURFconext , via deze pilotkoppeling in potentie ook gebruik maken van diensten uit een beperkt aantal diensten die gekoppeld zijn aan Entree Federatie.

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte techniek, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). De koppeling die momenteel tussen de 2 federaties bestaat, is dan ook een pilot. Gebruik je als instelling Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties ? Dan is het daarom raadzaam om vooralsnog een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

...