Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Warning

Let op! Dit betreft een Proof of Concept. Instellingen die zowel diensten uit Entree als uit SURFconext gebruiken, kunnen het beste zullen los met beide federaties moeten koppelen.

Proefkoppeling tussen federaties

...

Ondanks de overeenkomsten tussen de federaties (bijvoorbeeld de gebruikte techniek, SAML) zijn er ook verschillen (bijvoorbeeld de benodigde attributen die tussen instellingen en diensten worden uitgewisseld). Deze proefkoppeling bevat daardoor nog een aantal beperkingen. Voor mbo-instellingen die gebruik maken van diensten uit beide federaties is het daarom raadzaam noodzakelijk om vooralsnog een losse koppeling met beide federaties te onderhouden.

...