Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Zie ook best practices Internationaal samenwerken

Voorbeelden van samenwerking

Netherlands Bioinformatics Centre (NBIC)

Het NBIC is een samenwerkingsorganisatie op het gebied van bio informatica. Tot de leden van het NBIC behoren personen uit de academische wereld, maar ook uit het bedrijfsleven. Vooral voor die laatste groep biedt het NBIC in combinatie met SURFconext een grote uitkomst. Het NBIC treedt op als Identity Provider, en voorziet degenen die geen toegang hebben tot SURFconext, van een identiteit. Deze identiteiten worden gegroepeerd met identiteiten die al toegang hebben tot SURFconext (namelijk personen uit de academische wereld), en samen vormen zij de gebruikers van de Identity Provider NBIC.

LIGO Scientific Collaboration (LSC)

Samenwerking beperkt zich niet tot onze landsgrenzen. Samenwerkingsverbanden zijn ook gangbaar op internationaal niveau. Een voorbeeld hiervan is het LIGO Scientific Collaboration (LSC). LSC heeft een aantal waarnemingscentra geplaatst, onder andere in Amerika en Duitsland. Het LSC is verantwoordelijk voor het analyseren van deze data. In het LSC zitten meer dan 800 wetenschappers van tientallen organisaties uit 13 landen over de hele wereld. Doordat SURFconext is verbonden met gelijksoortige systemen in andere landen wordt het mogelijk om, ook voor een internationale organisatie als LSC, bijvoorbeeld onderling documenten en bestanden te delen.

Een samenwerkingsorganisatie kun je op verschillende manier definiëren; bijvoorbeeld binnen SURFconext (door SURFconext-teams te gebruiken). Maar je kunt ook een combinatie maken tussen verschillende 'extern beheerde groepen', of zelfs een combinatie van een of meerdere extern beheerde groepen en SURFconext-teams. Op de pagina Samenwerkingsorganisaties lees je meer over dit type samenwerkingsverbanden.

Het inrichten van een samenwerkingsorganisatie vereist maatwerk. Wij denken graag met je mee en willen je graag helpen bij het implementeren hiervan. Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@surfconext.nl.

Pilot Virtual Campus Hub (VCH) en TU/e

Virtual Campus Hub is een samenwerkingsproject tussen vier technische universiteiten in Europa. Het biedt studenten en medewerkers een internationaal en academisch studie- en werkomgeving. Studenten en medewerkers kunnen hun eigen instellingsaccount inloggen op elkaars systemen en applicaties om op die manier onafhankelijk van tijd en plaats gezamenlijk te werken aan projecten. SURFconext fungeert als tussenpersoon, die account en app met elkaar verbindt. Alle Europese landen en veel landen daarbuiten hebben zulke 'tussenpersonen' of federaties ingericht. Om de verbinding tussen account en app internationaal te realiseren moeten de federaties onderling ook weer verbonden worden. Virtual Campus maakt hiervoor gebruik van eduGAIN.

De pilot is uitgevoerd van 1 oktober 2011 tot 30 september 2013 door:

  • Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
  • Technical University of Denmark (DTU)
  • Royal Institute of Technology Stockholm (KTH)
  • Politecnico di Torino (PoliTo)

Voor meer informatie zie: http://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/surfconext-in-de-praktijk/tu-e/index.html.