Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Gebruikers van SURFconext-teams kunnen een verzoek doen om lid te worden van een team. Daarnaast kan een administrator een willekeurig persoon uitnodigen voor zijn groep op basis van een e-mailadres. Je kunt SURFconext-teams vinden op https://teams.surfconext.nlImage Removed.

Op deze pagina vind je de handleiding van SURFconext-teams: https://wiki.surfnetlabs.nl/display/conextsupport/SURFteamsImage Removed.