Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Om je op weg te helpen met het koppelen van jouw 'Group Provider' heeft SURFconext enkele handleidingen opgesteld:

Children Display

...

Beveiliging interface

De VOOT-verzoeken die SURFconext stuurt zullen automatisch van de VOOT-omgeving komen. Indien je op jouw systemen een ACL hebt ingesteld, is het nodig om verzoeken van de VOOT-omgeving toe te staan. Zorg ervoor dat jouw systeem verzoeken van de hele range accepteert, en niet van een specifiek adres (145.100.191.192/26 & 2001:610:188:426::/64)Om de gegevens te beschermen wordt altijd HTTPS gebruikt. De interface wordt afgeschermd met HTTP Basic Authentication met een door jullie aan SURFconext op te geven gebruikersnaam en (sterk) wachtwoord. Bij voorkeur stel je geen IP-adresrestricties op deze interface, omdat SURFconext op meerdere locaties gehost is en daarom vanaf verschillende ranges kan komen.