Child pages
  • 3.4 Language

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

...

Dit data-element gaat over de taal van de metadata-instantie. Data-element <language> (1.3 Algemeen/Taal) gaat over de taal van het leerobject.
SPM staat, in navolging van IEEE-LOM op 100, maar zou zelfs 6 kunnen zijn gelet op de toegestane waardes.
IEEE-LOM staat ook nog andere coderingsstandaarden toe voor landcodes en sublandcodes. Ten behoeve van de huidige install base en aansluitend op CZP en LORElom is er voor gekozen om alleen de twee-letterige codes toe te staan.

Voorbeelden
Code Block
xml
xml
titleIEEE-LOMv1.0 bindingxml
(...)
 <language>nl</language>
(...)
Code Block
xml
xml
titleIMS-MDv1.2.4 bindingxml
(...)
 <language>nl</language>
(...)