Child pages
 • 3.4 Language

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Gegevens
Wiki Markup
{metadata-list}
||Id         | 3.4 |
||Naam (nl)     | _Taal_ |
||Naam (en)     | *Language* |
|| V / A / O / X / B | {color:grey}*O*{color} ||
||Cardinaliteit   | 1 |
||Datatype      | [string] |
||SPM        | 100 | 
||Coderingsstandaard | [ISO 639-1] |
|| Volgorde | ongespecificeerd ||
{metadata-list}
Definitie

Taal van deze metadata-instantie. Dit is de taal die voor alle tekstreeksen in deze metadata-instantie wordt gebruikt, tenzij een andere taal wordt aangegeven. Als een waarde voor dit data-element ontbreekt, dan is er geen defaultwaarde voor TaalTekenReeks-waarden.

Opmerkingen

Dit data-element gaat over de taal van de metadata-instantie. Data-element <language> (1.3 Algemeen/Taal) gaat over de taal van het leerobject.
SPM staat, in navolging van IEEE-LOM op 100, maar zou zelfs 6 kunnen zijn gelet op de toegestane waardes.
IEEE-LOM staat ook nog andere coderingsstandaarden toe voor landcodes en sublandcodes. Ten behoeve van de huidige install base en aansluitend op CZP en LORElom is er voor gekozen om alleen de twee-letterige codes toe te staan.

Voorbeelden
Code Block
xml
titleIEEE-LOMv1.0 binding
xml
(...)
 <language>nl</language>
(...)
Code Block
xml
titleIMS-MDv1.2.4 binding
xml
(...)
 <language>nl</language>
(...)