Child pages
  • Sessie 4: De onderzoeksdata-infrastructuur in Nederland

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Welk model – welke combinatie van diensten en verantwoordelijkheden – geeft houvast om de samenwerking op het gebied van de data-infrastructuur te bevorderen?
  • Wat gaat nu al goed, wat moet beter?
  • Wat of wie kan helpen om tot één effectieve data-infrastructuur te komen, die disciplinespecifiek te gebruiken is? En moeten we daar wel naar streven?

Presentaties

De presentaties van deze sessie volgen nog

Samenvatting

...

Presentatie en Samenvatting

De Onderzoeksdatainfrastructuur in NederlandJan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) & Marjan Grootveld (DANS)

Organisatie

Marjan Grootveld (DANS), Axel Berg (SURFsara), Margreet Bloemers (ZonMw)