Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hieronder vindt u de sheets van de verschillende presentaties en de resultaten van de verschillende sessies. Op een later tijdstip zal hier ook een uitgebreid verslag van de dag te vinden zijn.

Verslag

Verslag van de Landelijke Bijeenkomst Datamanagement, 10 september 2014

Plenaire Presentaties

NWO & Research Data - Franciska de Jong (NWO)

...