Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Deze pagina's ... Elders op het web is nog de volgende informatie over de UKB-werkgroep te vinden:

  • Opdracht en samenstelling van de werkgroep op de UKB-website: https://www.ukb.nl/research-data Hier staan tevens de links naar (mede) georganiseerde landelijke bijeenkomsten over Research Data Management.
  • Informatie over RDM-beleid, RDM-trainingen en contactgegevens per instelling op de website van het Landelijk Coordinatiepunt RDM: https://www.edugroepen.nl/sites/RDM_platform/Universiteit/Sitepages/Home.aspx (alternatieve route: op website https://www.lcrdm.nl/ navigeren naar "RDM Praktisch" en dan kiezen voor "RDM bij universiteiten").
  • Verslagen van de bijeenkomsten en de per bijeenkomst aangeleverde overzichten van activiteiten per instelling zijn beschikbaar voor de werkgroepleden via SURFdrive.

...