Child pages
 • DARE Use of Persistent Identifiers

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width50%

Table of contents

Table of Contents
Column
width50%
Wiki Markup
h1. Document information

| *Title:* DARE 2 SHARE Persistency \\
*Subject:* Cool URI's don't change \\
*Moderator:*  \\
*Version:* 0.6 \\
*Date published:* 2007-04-05 \\
*Excerpt*:{excerpt} Write an excerpt here {excerpt}\\
\\
(Optional information) \\
*Type:* \\
*Format:* \\
*Identifier:* \\
*Language:*  NL \\
*Rights:* \\
*Tags:* {page-info:labels}\\ |

Document History

Date

Version

Owner

Changelog

Image Modified PDF

2007-04-05

0.6

 

1. In het schema: "Huidige Identifiers voor "information assets"" (pg 5) zijn wijzigingen
opgenomen voor de Technische Universiteit Eindhoven en de Rijks Universiteit Groningen.
2. Op pg 7 is een betere verwijzing opgenomen naar: Hans-Werner Hilse and Jochen Kothe, Implementing Persistent Identifiers [Hilse/Kothe, 2006].
3. Op de kaft is het DARE-logo opgenomen

 

Abstract

The abstract describes what the application profile is about. It should contain a problem definition, the standards described by the application profile and the goal of the application profile.

What makes a cool URI?
A cool URI is one which does not change. What sorts of URI change?
URIs don't change: people change them.
(c)1998 Tim Berners-Lee
http://www.w3.org/Provider/Style/URI.html

Werkgroep

De werkgroep persistente identifiers was als volgt samengesteld:

...

 • Fundament voor kennisinfrastructuur aanleggen die robuust is en toekomstbestendig. De lapjesdeken aan identifiers en de organisatorische afspraken die er nu liggen, zijn de meeste instellingen het over eens dat deze niet robuust genoeg is, laat staan toekomst vast is voor de zeer lange termijn.
 • Basis creeëren voor eindgebruiker om snel bij het informatie object te komen. Of dit nou rechtstreeks is, of via een jump-off pagina mag de instelling zelf weten. Op dit moment is er in Nederland niet eenduidige afspraak hierover. De een gebruikt een url, de ander een resolutie service elders.
 • Streven naar een pragmatische oplossing die ook te implementeren valt. Zoals we nu zien is er bij de invoering van de repository gekozen voor een zeer pragmatische oplossing. Het streven was om zo snel mogelijk een DAREnet op te bouwen dus er was geen tijd om te beslissen wat te doen met de identifier en werd gekozen voor het meest voor de hand liggende. 
 • Streven naar meer uniformiteit om informatie objecten te benoemen. Door de diversiteit aan identifiers is er moeilijk te spreken over een uniforme regel. in de OAI header wordt een oai urn-achtige identifier gebruikt. Deze wordt zelf verzonnen door de instelling zelf en heeft geen binding met een resolver. Op dit moment is er in Nederland niet eenduidige identifier syntax. 
 • Streef naar een URL onafhankelijke oplossing. Op dit moment worden er door alle instellingen URL's gebruikt om het object te identificeren en te localiseren. De URL wordt samen met de identifier aangeboden.

Voor wat dit laatste punt betreft zie ook: What is wrong with URLs?[§ 1.3 Hilse/Kothe, 2006]

So what is wrong with the currently used URL-approach? We already mentioned that from a user's point of view links appear to be 'broken'. This is mostly due to one of the following:

 1. (a) the document is no longer available, or the document is available, but was 
 2. (b) relocated so that it is now accessible using a different domain name,
 3. (c) relocated on the same Internet server so that it is now accessible with an other file system path or query specification.

Tevens is door DARE een inventarisatie gemaakt van de huidige stand van zaken van implementaties van identifiers (ibidem):

Huidige Identifiers voor "information assets"

Instelling

Systeem

Type identifier

Toelichting

Amsterdam University Press

ARNO

db volgnummers + persistentie afspraken (niet resolvable)

ARNO's kunnen elk bepalen welke URL ze gebruiken. Wel kun je bij elke ARNO aan de URL zien wat van van wat voor type het is (jop/obj)

Erasmus Universiteit Rotterdam

Dspace

Handle

 

Fonrtys Hogescholen

ARNO

db volgnummers + persistentie afspraken (niet resolvable)

ARNO's kunnen elk bepalen welke URL ze gebruiken. Wel kun je bij elke ARNO aan de URL zien wat van van wat voor type het is (jop/obj)

KNAW

i-Tor

db volgnummers

 

NWO

i-Tor

URLs zijn "Cool URIs". Ze veranderen niet

 

Open Universiteit Nederland

Dspace

Handle

 

Radbout Universiteit Nijmegen

Dspace

Handle

 

Rijks Universiteit Groningen

Wildfire

intern PNN en DBI

 

Technische Universiteit Delft

CMS+OAI+PMHtoolkit

In Delft gebruiken ze in de OAI- repository de OAI-identifier. Bijvoorbeeld oai:tudelft.nl:001234 waarbij 001234 een uniek nummer is uit ons CMS

 

Technische Unversiteit Eindhoven

Eigen ontwikkeling op basis van het Vubissysteem

Vubis recordnummer.
In de geharveste records persistente URL

 

Universiteit Leiden

Dspace

Handle

 

Universiteit Maastricht

ARNO

URL die in identifier zit, direct naar de file danwel jump off page in de repository wijst in plaats van naar een tussenliggende resolver.

 

Universiteit Twente

ARNO

db volgnummers + persistentie afspraken (niet resolvable)

ARNO's kunnen elk bepalen welke URL ze gebruiken. Wel kun je bij elke ARNO aan de URL zien wat van van wat voor type het is (jop/obj)

Universiteit Utrecht

Dspace

Handle

 

Universiteit van Amsterdam

ARNO

een systeem met stabiele (persistente) URL's wat ze zelf hebben ontworpen

 

Universiteit van Tilburg

ARNO

db volgnummers + persitentie afspraken (niet resolvable)

ARNO's kunnen elk bepalen welke URL ze gebruiken. Wel kun je  bij elke ARNO aan de  URL zien wat van wat  voor type het is  (jop/obj)

Vrije Universiteit Amsterdam

Dspace

Handle

 

Wageningen Unversitent & ResearchCentrum

CMS+OAI+PMHtoolkit

oai:domein:repository/db
volgnummer ;
persitent technisch:ja
organisationeel:nee;
niet resolvable

 

3. Eisen en randvoorwaarden

...