Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width70%
 

SURFnet SURFcertificaten maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 juli 2015 mei 2020 gebruik van een nieuwe aanbieder: DigiCert Sectigo. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 ca. 30 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert Sectigo bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range uitgebreid aanbod van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

DigiCert is de opvolger van COMODO, dat sinds 2009 certificaten aan de SURFnet-gemeenschap leverde. De tarieven voor de dienst blijven ongewijzigd.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in informatie over de dienstverlening van SURFcertificaten.

**NB** DigiCert certificaten blijven ook na 30 april 2020 geldig tot het einde van de geldigheidsduur die het certificaat bij uitgifte heeft meegekregen (1,2, of 3 jaar).

Section
 
Page Tree
rootSURFcertificaten Home
startDepth4

 

 Section

Meer informatie

Section

Page Tree Search

Section

Section

Section

Image RemovedImage Added