Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width70%
 

SURFnet maakt voor haar dienst SURFcertificaten sinds 1 juli 2015 gebruik van een nieuwe aanbieder: DigiCert. Dat is het resultaat van een uitgebreid tenderproces dat de GÉANT Association (voorheen TERENA) in opdracht van SURFnet en 28 andere NREN's heeft uitgevoerd. DigiCert bleek het beste te kunnen voldoen aan de eisen: deze aanbieder levert een uitgebreide range van certificaten, snelle validatieprocessen en een goede self-serviceportal voor de uitgifte van server-, code-signing- en persoonscertificaten.

DigiCert is de opvolger van COMODO, dat sinds 2009 certificaten aan de SURFnet-gemeenschap leverde. De tarieven voor de dienst blijven ongewijzigd.

Deze wiki bevat meer achtergrond bij de wijzigingen in de dienstverlening van SURFcertificaten.

Section
 
Page Tree
rootSURFcertificaten Home
startDepth4

 

 

Section

Meer informatie

Section

Page Tree Search

Section

Section

Section