Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over cloudiensten van verschillende aanbieders. Authenticatie, autorisatie, groepsbeheer en afspraken over privacy en beveiliging worden centraal geregeld. SURFconext neemt u werk uit handen: er is één koppeling nodig in plaats van een aparte koppeling per dienst.

SURFconext communicatiemiddelen

SURF biedt een verschillende kant-en-klare communicatiemiddelen waarmee instellingen een campagne kunnen uitrollen binnen de eigen organisatie.  De middelen zijn Nederlands- en Engelstalig die deelnemende instellingen gratis kunnen downloaden. Deze materialen kunnen ook worden voorzien van het logo van de eigen instelling.

Hieronder vindt u materialen voor SURFconext:

...